خانه / نهال سهیلی فر

نهال سهیلی فر

کنترل هورمونی دوره فحلی و تخمک گذاری در گاو

همگام سازی فحلی و تخمک گذاری در گاو

در گاوهای ماده، تخمک گذاری را می‌توان با درمان ترکیبی پروژسترون و استروژن، ۲ دوز پروستاگلاندین یا ترکیبی از هورمون آزاد کننده گنادوتروپین‌ها ( GnRH) منظم کرد. تزریق PGF2α،25 mg عضلانی یا آنالوگ پروستاگلاندین،کلوپروستنول با دوز 500 میکروگرم  عضلانی، ۵ روز بعد از تخمک‌گذاری به گاوهایی که جسم زرد دارند، …

ادامه مطلب »