خانه / اسب / نگهداری اسب

نگهداری اسب

آشنایی با حالت های چهره و اصوات مختلف اسب

حالت چهره و صوت اسب

اسب ها موجوداتی کاملا اجتماعی هستند و با همنوعان خود صحبت می کنند، ولی این کار را بیشتر با استفاده از بدنشان انجام می دهند. حالات چهره اسب ها یکی از بارزترین روش های صحبت کردن اسب ها با یکدیگر و با انسان ها، استفاده از حالت های مختلف چهره …

ادامه مطلب »

آناتومی سم اسب

آناتومی سم اسب

سم اسب از سه بخش دیواره سم، کف و قورباغه‌های سم تشکیل‌شده‌اند. دیواره سم بخش قابل رؤیت سم می‌باشد. دیواره سم جلو و کناره‌های بندانگشت سه و استخوان کافین را می‌پوشاند. دیواره سم از بخش‌های پنجه (در جلو)، کوارتر ها (کنارهای سم) و پاشنه  تشکیل‌شده است. وقتی‌که پای اسب را …

ادامه مطلب »

نکات اولیه نگهداری و مراقبت از اسب

نگهداری و مراقبت از اسب

اسب‌ها حیوانات بزرگ و قوی هستند. آنها همراهان سرسخت و سرگرم کننده هستند که بدون توجه منظم به این حیوانات همراهی با آنها امکان‌پذیر نخواهد بود. این حیوانات به مراقبت و نگهداری  مداوم نیاز دارند. همچنین اسب‌ها حیوانات بسیار اجتماعی هستند و به توجه شما، فعالیت با شما، و انجام …

ادامه مطلب »