خانه / ماهی / انواع ماهی / ماهی آب شیرین

ماهی آب شیرین

آن دسته از ماهیانی که بخشی از زندگی خود و یا تمام آن را در آب های شیرین مانند رودخانه، دریاچه و برکه با درصد شوری کمتر از 0.05 درصد می گذرانند جزو ماهی آب شیرین دسته بندی می شوند که برای بقا در این شرایط، سیستم فیزییولوژیکی ماهی نیاز به سازگاری با محیط دارد. اکوسیستم آب شیرین از جهات مختلفی با دریا متفاوت است که مشخص ترین آن سطح شوری آب است.
با توجه به پراکندگی و شرایط متغییر زیستگاه در سراسر دنیا گونه های جدید این جانداران به سرعت به وجود می آیند و به همین خاطر نیز 41 درصد از کل گونه های شناخته شده ماهیان، ماهی آب شیرین تشکیل می دهند.

انجل راه راه نقره‌ای (Silver Zebra Angel)

ماهی انجل نقره‌ای راه راه

ماهی آنجل راه راه نقره‌ای از نژاد پرورش یافته در اسارت در کشور آمریکا است و عمدتاً به رنگ نقره‌ای با خطوط عمودی قهوه‌ای یا مشکی موجود می‌باشند. بال‌های این نژاد نازک بوده و در طول بدن ماهی کشیده شده است.

ادامه مطلب »