گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

لوچ

ماهی لوچ (Loach) از جانداران کف زی آکواریومی که طرفداران زیادی از آکواریوم داران مبتدی و حرفه‌ای به دلیل رنگ‌بندی، زیبایی، طریق شنا و فعال بودن این ماهی‌ها به خود جذب کرده است. اکثر گونه‌های این ماهی در دسته‌بندی نیمه تهاجمی جای می‌گیرند پس بهتر است با ماهی آرام آکواریومی نگهداری نشوند و به‌صورت گروهی و یا ماهی فعال نگهداری شوند.

یافت نشد

متاسفم، صفحه‌ی مورد نظر شما یافت نشد. شاید جست‌وجو بتواند به کمک شما بیاید.