گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

بارب

اکثر ماهی‌های بارب (Barb) کوچک، رنگی، فعال و مناسب برای آکواریوم اجتماعی می‌باشند. این دسته از ماهیان به صورت تکی نیمه تهاجمی هستند و به همین دلیل معمولاً در آکواریوم خانگی به‌صورت گروه شش‌تایی و یا بیشتر نگهداری می‌شوند، با استفاده از این روش می‌توانید ویژگی تهاجمی ماهی را نسبت به ماهی آرام موجود در مخزن کاهش دهید.

یافت نشد

متاسفم، صفحه‌ی مورد نظر شما یافت نشد. شاید جست‌وجو بتواند به کمک شما بیاید.